ARSLANLI YOL ÇİZGİ BOYASI 6990


Yol ve kaldırım işaretlemeleri için kullanılan, klor kauçuk esaslı, aşınma dayanımı yüksek mat bir boyadır.

Uygulama Alanı

Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik kontrol çizgilerinin işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt ve betona uygulanabilir.


Uygulama Özellikleri
 • 20ºC, %65 bağıl nemde dokunma kurumasını yaklaşık 15 dakikada tamamlar.
 • Son kuruması (trafiğe açılma süresi) yaklaşık olarak 45 dakikadır. (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir)

Yüzey Hazırlığı
 • Yol çizgilerinin işaretlenmesi uygulamalarında mümkün olduğunca gevşek zemin, aşınmış agregalı yüzeyler üzerine uygulama yapılmamalıdır.
 • Uygulama, yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı minimum 15ºC ve bağıl rutubeti maksimum %85 olmak şartıyla temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır.
 • Ürün, sert kurumasını tamamlamadan (25ºC’de 45 dakika) yaya ve araç trafiğinden korunmalıdır.
 • Cam kürecik uygulanacaksa, cam kürecikler boyaya herhangi bir kaynaktan gelen ışığa doğru açıda yansıtarak parlaklığın dolayısı ile de özellikle gece görüşlerinde yol emniyetinin sağlanması amacıyla uygulama aşamasında, boya uygulandıktan hemen sonra eklenmelidir.
 • Parlak yüzeylerin uygulamadan önce kesinlikle pürüzlendirilmesi gereklidir. İdeal yüzey performansı için, ürüne cam kürecik ilave edilmeli ve uygulama mutlaka havasız (airless) sistemlerle yapılmalıdır.

Uygulama Şartları

Uygulama, yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı min. 15°C ve bağıl rutubeti max % 85 olmak şartıyla ayrıca taze boya filmi üzerinde bir toz tabakası olmayacak şekilde temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır.


Uygulama Aletleri

Uygulama
 • Airless sistemlerde 319 meme kullanılması ve atımın 130-140 barda atılması önerilir, bununla birlikte mutlaka deneme yapılması ve buna göre devam edilmesi uygun olacaktır.
 • Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
 • Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra tiner ile temizlenmelidir.
 • Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Uyarılar ve Öneriler
 • P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
 • P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
 • P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
 • P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
 • P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın.
 • P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 • P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
 • P405 Kilit altında saklayın.
 • P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Depolama Şartları

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir.

Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.


Genel Bilgiler

Görünüm: Sarı, Gri, Mavi ve Beyaz

Raf Ömrü: Bkz. Depolama Şartları

Ambalaj: 20kg plastik kova


Uygulama Özellikleri
 • Uygulama Sıcaklığı: (+5 °C) ile (+35°C) arası
 • İnceltme (püskürtme): %5 tiner ile arışım Oranı
 • İnceltme (rulo ve fırça ile): İnceltme yapılmaz
 • Tüketim: 1 kg ile 350 mikron kuru film kalınlığında 1,5-2 m2 alan boyanabilir.
 • Parlama Noktası: <23 C

Performans Bilgileri

Not
Not: Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.