ARSLANLI ISNPIRE 6950


Alkid reçine esaslı, hava kurumalı son kat boyadır. Havada hızlı kuruyan, ışık haslığı ve örtücülüğü yüksek bir son kat boyadır.

Uygulama Alanı

Her türlü makine aksamı, ziraat, ev ve bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik eşya (masa, dolap) gibi malzemelerin boyanmasında güvenle kullanılır.


Uygulama Özellikleri
 • Yoğunluğu (20°C , gr/cm³): 0,98 - 1,38 (Renge bağlı olarak)
 • Kuruma Süreleri (20°C):
  • Toz kuruma: 20-30 dakika
  • Dokunma kuruma: 2 – 3 saat
  • Tam kuruma: 24 saat
 • Tiner: Selülozik tiner (941-0412)
 • Boyanabilme Alanı: Uygulanacak yüzeyinin cinsine göre 1 lt ile tek katta 10-12 m² alan boyanabilir.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama öncesi yüzey toz, pas, yağ gibi kirlerden arındırılmalı, Arselans inspire astar ile astarlanmalıdır. Astar uygulaması tamamlandıktan sonra 12 saat kuruma beklenmelidir.


Uygulama Şartları

Yüzey sıcaklığı en az 10°C olmalıdır. Çiğlenme noktası civarında ve ıslak nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.


Uygulama Aletleri

Airless tabanca, pistole.


Uygulama

ARSLANLI INSPIRE BOYA, tiner ile %10-15 oranında inceltilmeli ve pistole açısı 40° - 80° arasında olacak şekilde uygulanmalıdır. İkinci kat uygulama 2-3 saat sonra yapılması önerilir.


Uyarılar ve Öneriler
 • Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.
 • Uygulamadan önce iyice karıştırınız.
 • Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.
 • Uygulama ve kürlenme sırasında sıcaklık 10ºC ve 35ºC arasında olmalıdır ve bağıl nem oranı %70'in üstüne çıkmamalıdır.
 • Uygun uygulama koşulları için boyanın kendi sıcaklığının 12ºC altına düşmemesi gereklidir.
 • Boyada yoğuşma gözlenmemesi için uygulanacak materyalin yüzey sıcaklığının çiğlenme noktasının en az 3ºC üstünde olmalıdır.

Depolama Şartları

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5°C ile 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.


Genel Bilgiler

Görünüm: Beyaz ve Renk Kartelası
Raf Ömrü: Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj: 18 kg Teneke kova


Uygulama Özellikleri

Görünüm: Beyaz ve Renk Kartelası
Raf Ömrü: Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj: 18 kg Teneke kova


Performans Bilgileri

Yoğunluğu (20°C , gr/cm³): 0,98 - 1,38 (Renge bağlı olarak)
Toz kuruma: 40-50 dakika
Dokunma kuruma: 20-25 dakika
Tam kuruma: 2-3 saat


Not

Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23°C ve %50 bağıl nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarında değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün standart gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar farklı gözlenebilir.