ARSLANLI PAS ÖNLEYİCİ ASTAR 6900


Alkid bağlayıcı esaslı, pas önleme özelliği olan sentetik astardır.

Uygulama Alanı

İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.


Uygulama Özellikleri
 • Yoğunluğu (20°C , gr/cm³): 1,3 - 1,5 (Renge bağlı olarak)
 • Kuruma Süreleri (20°C):
  • Toz kuruma: 5-6 saat
  • Dokunma kuruma: 2-3 saat
  • Tam kuruma: 12-15 saat
 • Katı Maddde: 56 (Renge bağlı olarak)
 • Tiner: Endüstriyel tiner (941-0412)
 • Boyanabilme Alanı: Tek katta 56 µ kuru film kalınlığı bırakacak şekilde uygulandığında 1 lt ile 13-15 m² alan kaplanabilir. (Kayıplar hariç)

Yüzey Hazırlığı

Yüzey sıcaklığı en az 10°C olmalıdır. Çiğlenme noktası civarında ve ıslak nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.


Uygulama Şartları

Yüzey sıcaklığı en az 10°C olmalıdır. Çiğlenme noktası civarında ve ıslak nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.


Uygulama Aletleri

Airless tabanca, pistole.


Uygulama

ARSLANLI RAPID BOYA, endüstriyel tiner ile %10-15 oranında inceltilmeli ve pistole açısı 40° - 80° arasında olacak şekilde uygulanmalıdır. İkinci kat uygulama 2-3 saat sonra yapılması önerilir.


Uyarılar ve Öneriler
 • Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.
 • Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.
 • Uygulama ve kürlenme sırasında sıcaklık 10ºC ile 35ºC arasında olmalı, bağıl nem oranı ise %70'in üstüne çıkmamalıdır.
 • Uygun uygulama koşulları için boyanın kendi sıcaklığının 12ºC altına düşmemesi gereklidir.

Depolama Şartları

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5°C ile 35°C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.


Genel Bilgiler

Görünüm: Beyaz ve Renk Kartelası
Raf Ömrü: Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj: 18 kg Teneke kova


Uygulama Özellikleri

Görünüm: Beyaz ve Renk Kartelası
Raf Ömrü: Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj: 18 kg Teneke kova


Performans Bilgileri
 • Yoğunluğu (20°C , gr/cm³): 0,98 - 1,38 (Renge bağlı olarak)
 • Toz kuruma: 5-6 saat
 • Dokunma kuruma: 2-3 saat
 • Tam kuruma: 12-15 saat
 • Katı Maddde: 56 (Renge bağlı olarak)
 • Tiner: Endüstriyel tiner (941-0412)

Not

Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23°C ve %50 bağıl nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarında değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün standart gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar farklı gözlenebilir.