ARSLANLI SOLVENTSİZ EPOKSİ BOYA 6860


İki komponentli, solventsiz Epoxy bazlı parlak son kat boya.

Uygulama Alanı

Kullanıldığı beton ve metal yüzeyleri atmosferik ve kimyasal etkilerden korumak amacıyla rafineriler, petrokimya ve diğer sanayi kuruluşlarında liman ve tersanelerde, içme suyu ve yakıt depolarında, arıtma ve atık su tesislerinde, şarap depolama tankları, gıda sanayinde, hastane ve ilaç sanayi, laboratuvar, tekstil ve otomotiv endüstrisi gibi, zemin tozumasının üretimi etkilediği sanayi tesislerinde zemin ve duvar kaplaması olarak kullanılır.


Uygulama Özellikleri
 • Özgül Ağırlık: 20°C’de 1.42 gr/cm3
 • Kati Madde: Volumetrik %100
 • -20°C’de yüzeysel kuruma: 4-6 saat
 • -20°C’de tam kuruma: 16-24 saat
 • Katlar arası bekleme süresi: En az 24, en fazla 48 saat. Bu zaman süresi aşıldığı takdirde zemin, iyi bir yapışma için zımpara ile pürüzlendirilmelidir.
 • Uygulama Sıcaklığı: +10°C’nin altında uygulama yapılmamalıdır.
 • Kürlenme Süresi: 20°C’de 7 gün. Bu süre zarfında boya filminin hiçbir kimyasal ve mekanik etkiye maruz kalmaması gerekir. Bu süre 65°C’de 1 saatlik fırınlama ile kısaltılabilir.
 • Seyreltik asitlere, seyreltik ve konsantre alkalilere, temizlik deterjan ve dezenfektanlarına, bitkisel, madensel ve hayvansal yağlara, tatlı su ve deniz suyuna, mazot, benzin, alkol ve daha birçok solvente dayanıklıdır.

Yüzey Hazırlığı

Yeni beton ve çimento sıvanın en az 21 gün kürlenmesi gerekir. Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı v.b. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra seçilen astar uygulanır. Eski beton ve çimento sıva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz v.b. gibi gevsek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır. Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4’lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve su ile yıkanır. Seçilen astar uygulanmadan önce zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.


Uygulama Şartları

+10°C’nin altında uygulama yapılmamalıdır.


Uygulama Aletleri

Kısa sert killi fırça, kısa tüylü rulo veya Airless spray ile uygulanır.


Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeylerdeki toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddeler yüzeyden temizlenmelidir. Ana malzeme karıştırıldıktan sonra sertleştirici ilave edilerek homojen oluncaya değin 2-3 dakika karıştırılır. Karışım 15 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçilir. Karışım ömrü süresince uygulanabilecek miktardan fazla malzeme hazırlanmamalıdır.


Uyarılar ve Öneriler
 • Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
 • Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan tiner ile yıkanmalıdır.
 • Çalışma esnasında kısa süreli aralıklarla ürünü karıştırınız.
 • Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Depolama Şartları

Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.


Genel Bilgiler

Görünüm Ral Kataloğu Renklerinden Üretilmektedir.

Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları

Ambalaj: 16 Kg (A) Bileşen + 4 Kg (B) Bileşen = 20 kg, 4 Kg (A) Bileşen + 1 Kg (B) Bileşen = 5 Kg, Teneke Kutularda.


Uygulama Özellikleri
 • Özgül Ağırlık: 20°C’de 1.42 gr/cm³
 • Kati Madde: Volumetrik %100
 • 20°C’de yüzeysel kuruma: 4-6 saat
 • 20°C’de tam kuruma: 16-24 saat
 • Katlar arası bekleme süresi: En az 24 en fazla 48 saat. Bu zaman süresi aşıldığı takdirde zemin, iyi bir yapışma için zımpara ile pürüzlendirilmelidir.
 • Uygulama Sıcaklığı: +10°C’nin altında uygulama yapılmamalıdır.
 • Kürlenme Süresi: 20°C’de 7 gün. Bu süre zarfında boya filminin hiç bir kimyasal ve mekanik etkiye maruz kalmaması gerekir. Bu süre 65°C’de 1 saatlik fırınlama ile kısaltılabilir.

Performans Bilgileri

Tüketim: Teorik olarak 125 mikron film kalınlığında tek katta yaklaşık 4 m²/kg. (Yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.) Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.


Not

Not: +10°C’nin altında uygulama yapılmamalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda havalandırma gereklidir.