ARSLANLI SOLVENTLİ EPOKSİ BOYA 6840


İki kompenantlı, epoxy bazlı parlak son kat boya.

Uygulama Alanı

Beton, çimento sıva, asbest/çimento ve metal yüzeyleri atmosferik, kimyasal ve mekanik etkenlerden korumak amacıyla; rafineriler, petrokimya ve diğer sanayi kuruluşlarında, şarap depolama tankları, atık su, bira ve malt sanayi tesisleri, ilaç ve gıda sanayi, hastaneler, ayrıca zemin tozumasının üretimi etkilediği sanayi tesislerinin ağır trafik bulunmayan hacimlerinde döşeme kaplaması olarak, inşaat sanayinde, beton veya betonarme kalıp panolarının iç yüzeylerinde, kullanım sayısını arttırmak amacıyla kullanılır.


Uygulama Özellikleri
 • -20°C’de yüzeysel kuruma: 2-4 saat
 • -20°C’de tam kuruma: 16-24 saat
 • -Katlar arası bekleme süresi: En az 24, en fazla 48 saat. Bu zaman süresi aşıldığı takdirde zemin, iyi bir yapışma için zımpara ile pürüzlendirilmelidir.
 • -Uygulama Sıcaklığı: +10°C’nin altında uygulama yapılmamalıdır.
 • -Kürlenme Süresi: 20°C’de 7 gün. Bu süre zarfında boya filminin hiçbir kimyasal ve mekanik etkiye maruz kalmaması gerekir. Bu süre 65°C’de 1 saatlik fırınlama ile kısaltılabilir.

Yüzey Hazırlığı

Yeni beton ve çimento sıvanın en az 21 gün kürlenmesi gerekir. Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı v.b. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra seçilen astar uygulanır. Eski beton ve çimento sıva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz v.b. gibi gevsek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama ile uzaklaştırılır. Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4’lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve su ile yıkanır. Seçilen astar uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.


Uygulama Şartları
 • +10°C’nin altında uygulama yapılmamalıdır.
 • Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda havalandırma gereklidir.

Uygulama Aletleri

Fırça, rulo ve pistole aparatları kullanılabilir.


Uygulama

- Uygulama yapılacak yüzeylerdeki toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddeler yüzeyden temizlenmelidir. Ana malzeme karıştırıldıktan sonra sertleştirici ilave edilerek homojen oluncaya değin 2-3 dakika karıştırılır. Karışım 15 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya geçilir. Karışım ömrü süresince uygulanabilecek miktardan fazla malzeme hazırlanmamalıdır.


Uyarılar ve Öneriler
 • Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.
 • Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan tiner ile yıkanmalıdır.
 • Çalışma esnasında kısa süreli aralıklarla ürünü karıştırınız.
 • Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Depolama Şartları

- Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.


Genel Bilgiler

Görünüm: Ral Kataloğu Renklerinden Üretilmektedir.

Raf Ömrü: Bkz. Depolama Şartları

Ambalaj: 16 Kg (A) Bileşen + 4 Kg (B) Bileşen = 20 kg, 4 Kg (A) Bileşen + 1 Kg (B) Bileşen = 5 Kg, Teneke Kutularda.


Uygulama Özellikleri
 • -20°C’de yüzeysel kuruma: 2-4 saat
 • -20°C’de tam kuruma: 16-24 saat
 • Katlar arası bekleme süresi: En az 24, en fazla 48 saat. Bu zaman süresi aşıldığı takdirde zemin, iyi bir yapışma için zımpara ile pürüzlendirilmelidir.
 • Uygulama Sıcaklığı: +10°C’nin altında uygulama yapılmamalıdır.
 • Kürlenme Süresi: 20°C’de 7 gün. Bu süre zarfında boya filminin hiçbir kimyasal ve mekanik etkiye maruz kalmaması gerekir. Bu süre 65°C’de 1 saatlik fırınlama ile kısaltılabilir.

Performans Bilgileri

Tüketim: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 3 kat toplamda 145-190 ml/m2 ’dir. 1 Litre ile 3 kat toplamda 5-6,5 m2 yer boyanabilir. Tek katta ise 40-70 ml/m2 sarfiyat yapmaktadır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.


Not

Not: +10°C’nin altında uygulama yapılmamalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda havalandırma gereklidir.