Aralçı MAKİNA SIVA ALÇISI

Tanımı
Makina ile püskürtülerek uygulanabilen donma ve işleme süreleri uzatılmış, ısı ve ses yalıtım özelliği arttırılmış hazır sıva alçısıdır.
Uygulama Alanı
-Tuğla, briket, gazbeton, beton ve brüt beton türü yüzeylere kolaylıkla uygulanır.
Uygulama Özellikleri
-Düzeltilebilme süresi: max. 60 dakika
-Tirfil süresi: 90-120 dakika sonra
-Çelik mala kullanımı: 120-150 dakika sonra
-Uygulama kalınlığı: tavanlardamin. 8 mm, max. 10mm, diğer cephelerde 10-20mm(tek kat için)
-Yanmaz bir yapı malzemesidir.
-Bakteri ve mantar üretmez.

Yüzey Hazırlığı
-Uygulaması yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. gibi tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN ya da ARKİM ARREPAIR THICK ile düzeltilir.
-Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
-Metal yüzeyler uygulanmadan önce paslanmaya karşı korunmalıdır.
-Uygulama öncesi alüminyum anolar duvara dikey olarak yerleştirilmelidir.
-Brüt beton, tavan ve duvarlarda pürüzlendirme işlemini yapacak aderans arttırıcı ARKİM ARKON TAK astarı kullanılmalıdır.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Uygulanması tamamlanmış yüzeyler kesinlikle su ile temas ettirilmemelidir.
Uyarılar ve Öneriler
-Karışımın su / alçı oranına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bu oranın bozulması dökülmelere, çatlamalara ve mukavemet düşüklüğüne neden olabilir.
-Çok sıcak, kuru ve rüzgârlı ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak ortamlarda yapılacak uygulamalar sonucunda dökülmeler, çatlamalar ve mukavemet kayıpları görülebilir.
-Ürün depolama şartlarına dikkat edilmelidir. Nemli ve çok sıcak ortamlarda ürünler muhafaza edilmemelidir

-Torba içerisinde taşlaşma gibi durumlarla karşılaşıldığında kesinlikle kullanılmamalıdır.
-Çeşitli kimyasal katkılar ve alçı ihtiva ettiğinden tozu solunmamalıdır. Deri ve göze temas ettirilmemelidir. Temas durumlarında bol su ile yıkama yapılmalıdır. Çalışmalar sırasında maske, eldiven gibi iş kıyafetleri kullanılmalıdır.
Uygulama Aletleri
El mikseri, sıva malası, mastar, çelik mala,alüminyum anolar
Uygulama
-Kullanılan suyun ve aletlerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Karışımda kullanılan su tuzlu, asidik veya yağlı olmamalıdır.Su sıcaklığı 17 ile 23°C arsında olmalıdır.
-Harç 5-5,5 litre suya 10 kg ARALÇI MAKİNA SIVA ALÇISI oranında hazırlanmalıdır.
-Uygulama öncesi sıva kalınlığını tespit etmek için yüzeye alüminyum anolar yerleştirilir.
-Uygulanacak yüzey, uygulanma yapılmadan hemen önce mutlaka ıslatılmalıdır.
-ARALÇI MAKİNA SIVA ALÇISI, uygulama yüzeyine yatay şeritler halinde uygulama yüzeyinde hiç boşluk kalmayacak şekilde aynı yoğunlukta püskürtülmelidir
-Uygulama kalınlığı tek kat için tavanda en az 8 mm en çok 10 mm, diğer cephelerde 10-20mm olmalıdır. İkinci kat işlemi gerekiyorsa birinci kat prizini almadan uygulama yapılmalıdır.Tavan yüzeylerinde bir kat diğer yüzeylerde ise iki kattan fazla uygulama yapılmamalıdır

-5-10 dakika sonra mastarlama işlemi yapılır.
-Sıva parmakla dokunulduğunda oynamayacak hale geldiğinde mala ile düzeltme işlemi yapılır.
-Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe ıslatılarak sünger tirfil yapılır.
-Sıva yüzeyi yeterli sertliye ulaştıktan sonra çelik mala ile yüzey düzeltilir.
-Yaklaşık 120 dakika sonra çelik mala ile parlatma işlemi yapılır.
-Farklı malzeme birleşim bölgelerinde uygun sıva filesi kullanılmalıdır.
-Yeni sıva yapılan yüzeyi kurutmak için önünde soba vs. yakarak ısıtma yoluna gidilmemelidir. Bu kurutmada en doğru yöntem ortamın havalandırılmasıdır. Böylece sıvanın her tarafı eşit oranda kurutulur.
-Alçı sıva yüzeyi hızlı kurumaya karşı rüzgârdan korunmalıdır.
Depolama Şartları
-Kuru bir ortamda üst üste en fazla 18 torba konulmalıdır. Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır. Bu koşullarda ARALÇI MAKİNA SIVA ALÇISI üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde kullanılmalıdır. Uygun olmayan depolama koşulları ya da kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.

Genel Bilgiler
Görünüm Beyaz, toz
Raf Ömrü Bkz. Depolama Şartları
Ambalaj 25 - 30 - 35 kg’lık Polipropilen lamineli torba
Uygulama Özellikleri
Uygulama Sıcaklığı (+5 °C) ile (+35°C) arası
Karışım Oranı 5 - 5,5 L su/10 kg toz
Düzeltilebilme Süresi maksimum 60 dakika
Tirfil süresi 90-120 dakika sonra
Çelik mala kullanımı 120-150 dakika sonra
Uygulama kalınlığı tavanlarda minimum 8 mm - maksimum 10 mm
diğer cephelerde 10 - 20 mm (tek kat için)
Tüketim 8,5 - 9 kg/m2 (10 mm kalınlık için)
Performans Bilgileri
Eğilme Dayanımı ≥ 1 N/mm2
Basınç Dayanımı ≥ 2 N/mm2
Adhezyon Dayanımı ≥ 0,1 N/mm2
Kalsiyum Sülfat yüzdesi ≥ %50
Priz başlangıç süresi: ≥ 50 dakika
Isıl Direnç ≤ 0,34 W(m/K)
Doğrudan hava ile yayılan ses yalıtımı N PD
Kuru Yüzey Sertliği ≥ 40 SHORE D
Yangın Sınıfı A1
Sıcaklık Direnci (-30 °C) ile (+60°C) arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında ( 23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.