Misyon, Vizyon & Değerler

Vizyon

Rekabet ettiği tüm ürünlerde yüksek İş kalitesi,pazarda tüketilebilir istikrarlı fiyat politikası, lojistik ve dağıtım - da zamanında teslimat, satın alım sonrası paydaşların yüksek memnuniyeti ve 3. partilerle beraber bütüncül bir şekilde sektörde güven duyulan bir marka olmayı sürdürülebilir ve yaşayan bir marka algısıyla bütün - leştirmek ve özellikle lokal, ulusal ve global düzeyde güçlü ve bilinen bir marka kimliği, Arslanlı A.Ş'nin temel vizyonunu ifade etmektedir.

Misyon

Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve organizasyonel verimliliğimi - zle; müşterilerimize, çalışanlarımıza, topluma ve cevreye belirgin bir şekilde ve süreklilik çizgisinde değer katmak. Müşterilerimizin ihtiyaç ve temennilerini, beklentileri - nin üstünde karşılamak temel hedefimizdir. Bu misyon doğrultusunda yol alırken , şeffaflık ilkesinden hareketle belirlediğimiz paydaşlarımızla açık iletişim doğruultusun - da; kanunlara ve yasal duzenlemelere titizlikle uymak ve onları sorunsuz bir şekilde uygulamak, yaşadığımız toplu - ma, doğal hayata ve insan odaklı sisteme katkı sunmak misyonumuzun temel taşlarını oluşturmaktadır.